Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskfaunan i Västernorrlands sötvatten

Om publikationen

Löpnummer:
2017:16
Diarienummer:
537-8578-12
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
112
Publikationstyp:
Rapport

Denna sammanställning om Västernorrlands fiskfauna i sötvatten har tillkommit på initiativ av Länsstyrelsen Västernorrland. Syftet har varit att fastställa vilka arter av sötvattenfisk som förekommer, vad deras status är idag och vilka förändringar som skett över tid. Tanken var också att i någon mån belysa drivkrafterna bakom de förändringar som skett. Vidare var avsikten att visa hur fisk används för att bedöma ett vattens ekologiska status.

Det bör betonas att genomgången inte är komplett. Det finns fiskinventeringar, både äldre och modernare, som vi inte har tillgång till. I och med att denna rapport presenteras är det vår förhoppning att sådant material kommer fram för att ytterligare komplettera bilden av länets fiskfauna.

Kontakt