Ett jämställt Västernorrland 2018-2021

Om publikationen

Löpnummer:
2017:18
Diarienummer:
801-9234-16
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Strategi

Länsstyrelsen har i regeringsuppdrag att ta fram en länsstrategi för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Ett jämställt Västernorrland är en revidering av och ersätter den tidigare Strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016.

Strategin för jämställdhetsintegrering beskriver riktningen för länets och länsstyrelsens externa arbete med jämställdhet, som är att samordna, stödja och följa upp arbetet med jämställdhet i samverkan med andra aktörer, kommuner och organisationer. Arbetet utgår från de nationella jämställdhetsmålen och är ett steg för att identifiera länsgemensamma prioriteringar och för att stimulera till handling för ett jämställt Västernorrland.

Kontakt