Skyfallsliknande regn i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Etablering med hälsoperspektiv

Om publikationen

Löpnummer:
2016:13
Diarienummer:
851-5587-2015
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Västernorrland har under ett antal år tillsammans med övriga parter inom etableringsarbetet och idéburen professionell verksamhet genomfört ett utvecklingsinriktat arbete inom området migration och hälsa i Västernorrland.

Projekt Etablering med hälsoperspektiv är en betydande del av detta arbete. De resultat som presenteras i rapporten visar på behov av fortsatt fokus på nyanländas hälsa. Det finns en plattform för fortsatt utvecklingsarbete som är viktig för parterna att bygga vidare på.

Kontakt