Etablering med hälsoperspektiv

Om publikationen

Löpnummer: 2016:13

Diarienummer: 851-5587-2015

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Västernorrland har under ett antal år tillsammans med övriga parter inom etableringsarbetet och idéburen professionell verksamhet genomfört ett utvecklingsinriktat arbete inom området migration och hälsa i Västernorrland.

Projekt Etablering med hälsoperspektiv är en betydande del av detta arbete. De resultat som presenteras i rapporten visar på behov av fortsatt fokus på nyanländas hälsa. Det finns en plattform för fortsatt utvecklingsarbete som är viktig för parterna att bygga vidare på.

Kontakt