Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030

Om publikationen

Löpnummer: 2019:08

Diarienummer: 425-1455-19

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 56

Publikationstyp: Strategi

Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030

Här finner du Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030, det gällande styrdokumentet för länets energi- och klimatarbete. Länsstyrelsen Västernorrland har under 2018 och 2019 tagit fram strategin tillsammans med länets olika aktörer. I arbetet har Region Västernorrland, kommunerna, näringslivet och intresseorganisationer varit involverade. Energi- och klimatstrategin är en områdesstrategi under den regionala utvecklingsstrategin som tas fram av Region Västernorrland. I strategin finner du utmaningar och möjligheter inom områden där Västernorrland bör fokusera sina ansträngningar i omställningen till ett klimatsmart samhälle.

Kontakt