Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030

Om publikationen

Löpnummer:
2019:08
Diarienummer:
425-1455-19
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Strategi
Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030

Här finner du Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030, det gällande styrdokumentet för länets energi- och klimatarbete. Länsstyrelsen Västernorrland har under 2018 och 2019 tagit fram strategin tillsammans med länets olika aktörer. I arbetet har Region Västernorrland, kommunerna, näringslivet och intresseorganisationer varit involverade. Energi- och klimatstrategin är en områdesstrategi under den regionala utvecklingsstrategin som tas fram av Region Västernorrland. I strategin finner du utmaningar och möjligheter inom områden där Västernorrland bör fokusera sina ansträngningar i omställningen till ett klimatsmart samhälle.

Kontakt