Effektutvärdering av projektet Tillväxtföretag i Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Projektet ”Tillväxtföretag i Västernorrland” syftar till fler konkurrenskraftiga och växande företag, fler arbetstillfällen i länet samt en växande lokal ekonomi. Projektet vill också öka kompetensen hos Länsstyrelsen Västernorrland och de deltagande kommunerna för hur de på bästa sätt bör arbeta för att stärka tillväxtföretagen i länet. Förväntade effekter från projektet är omsättningstillväxt, sysselsättningstillväxt och lönsamhetstillväxt bland de i projektet medverkande företagen.

Kontigo AB har på uppdrag åt Länsstyrelsen i Västernorrlands län genomfört effektanalysen av projektet ”Tillväxtföretag i Västernorrland”.

Kontakt