Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Om publikationen

Löpnummer:
2016:7 i Länsstyrelsen Stockholms faktaserie
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

– ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse.

Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar, utifrån fyra olika klimateffekter, som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen för att en plan ska anses vara klimatanpassad.

Kontakt