Byggande vid vatten - en vägledning för dig som planerar

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Det här är en översiktlig vägledning som syftar till att utgöra stöd i arbetet med översikts- och detaljplanering.

Till vägledningen bifogas två bilagor. En förteckning över fördjupningsmaterial och en redovisning över de digitala kartmaterial som kan användas för att identifiera exempelvis riskområden.

Kontakt