Byggande vid vatten - en vägledning för dig som planerar

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 14

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Det här är en översiktlig vägledning som syftar till att utgöra stöd i arbetet med översikts- och detaljplanering.

Till vägledningen bifogas två bilagor. En förteckning över fördjupningsmaterial och en redovisning över de digitala kartmaterial som kan användas för att identifiera exempelvis riskområden.

Kontakt