Bostadsmarknadsanalys 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:06

Diarienummer: 405-4181-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Bostadsmarknadsanalys 2020

Bostadsmarknadsanalys 2020 visar på att utmaningarna för bostadsmarknaden i Västernorrland är mångfacetterade. Vi påverkas av både lokala och regionala utmaningar samt av nationell politik och globala trender. Urbaniseringen sätter tryck på bostadsmarknaden i kommunernas centralorter
och i länets två starkaste arbetsmarknadsregioner (Sundsvall-Timrå och Örnsköldsvik). Mottagandet av nyanlända i länet fungerar bra och alla kommuner erbjuder boenden. Däremot så skulle det vara
bra om integrationen i länet hade bättre förutsättningar, så att fler nyanlända kan välja att bo kvar i länet.

Det behövs bättre möjligheter till pendling och anslutning till bredbandsfiber i Västernorrland. Kommunernas bostadsmarknader och länets arbetsmarknadsregioner skulle utvecklas den socioekonomiska segregationen skulle kunna minska och integrationen skull kunna bli bättre om möjligheten till fysisk och digital kommunikation förbättrades.

Kontakt