Bostadsmarknadsanalys 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:06
Diarienummer:
405-4181-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport
Bostadsmarknadsanalys 2020

Bostadsmarknadsanalys 2020 visar på att utmaningarna för bostadsmarknaden i Västernorrland är mångfacetterade. Vi påverkas av både lokala och regionala utmaningar samt av nationell politik och globala trender. Urbaniseringen sätter tryck på bostadsmarknaden i kommunernas centralorter och i länets två starkaste arbetsmarknadsregioner (Sundsvall-Timrå och Örnsköldsvik). Mottagandet av nyanlända i länet fungerar bra och alla kommuner erbjuder boenden. Däremot så skulle det vara bra om integrationen i länet hade bättre förutsättningar, så att fler nyanlända kan välja att bo kvar i länet.

Det behövs bättre möjligheter till pendling och anslutning till bredbandsfiber i Västernorrland. Kommunernas bostadsmarknader och länets arbetsmarknadsregioner skulle utvecklas den socioekonomiska segregationen skulle kunna minska och integrationen skull kunna bli bättre om möjligheten till fysisk och digital kommunikation förbättrades.

Kontakt