Bostadsmarknadsanalys 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:06

Diarienummer: 405-4950-19

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Årets bostadsmarkandanalys visar på en inbromsning i underskottet av bostäder i länets kommuner. Det är fortfarande obalans men flera kommuner redovisar balans i hela eller delar av kommunen och för vissa målgrupper. Kramfors kommun är den kommun som sticker ut mest positivt med balans i hela sin bostadsmarknad.

Kontakt