Bostadsmarknadsanalys 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:06
Diarienummer:
405-4950-19
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

Årets bostadsmarkandanalys visar på en inbromsning i underskottet av bostäder i länets kommuner. Det är fortfarande obalans men flera kommuner redovisar balans i hela eller delar av kommunen och för vissa målgrupper. Kramfors kommun är den kommun som sticker ut mest positivt med balans i hela sin bostadsmarknad.

Kontakt