Bostadsmarknadsanalys 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:3
Diarienummer:
405-4440-18
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Länets kommuner rapporterar att de har underskott av bostäder i central-orten och att det är obalans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet. Det behövs både större och mindre bostäder.

Det planerade bostadsbyggandet har stannat upp något och det råder en viss osäkerhet i vilken omfattning privata aktörer kommer att bygga flerbostadshus under 2018 och 2019. Kommunernas bedömningar av bostadsbyggandet under innevarande år är också något lägre än vid tidigare års förfrågningar. Den faktor som främst begränsar bostadsbyggandet i länet är de höga produktionskostnaderna.

Sundsvall och Örnsköldsvik avviker från medelvärdet för både större och mindre högskoleorter genom att inte ha ett positivt inrikes flyttöverskott. Folkökningen i dessa kommuner är också, jämfört med andra högskoleorter i Sverige, väldigt låga. Gemensamt för Sundsvall och Örnsköldsvik är också att de ser bristen på detaljplanerad attraktiv mark som en begränsning av bostadsbyggandet i kommunen.

Kontakt