Bostadsmarknadsanalys 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:9

Diarienummer: 405-4808-16

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Syftet med denna rapport är att ge en aktuell bild av läget på bostadsmarknaden i Västernorrland, men också att belysa bredden på bostadsproblematiken.

Länsstyrelsens förhoppning är att kommuner kan använda rapporten som en del av ett regionalt underlag i sitt strategiska arbete. Även för att inspirera till att utarbeta och anta riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kontakt