Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande

Om publikationen

Löpnummer:
2018:3 (Stockholms publikationsserie)
Diarienummer:
3706-2016
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-108-4
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Detta är slutrapport till Näringsdepartementet med övergripande resultat och slutsatser kring bostadsförsörjningsfrågorna kopplat till de som av olika skäl har det svårt på bostadsmarknaden.

Den avslutar ett flertal uppdrag som länsstyrelserna gemensamt och var och en arbetat med på uppdrag av regeringen alltsedan 2012. Utmaningen för aktörerna hösten 2017 är att hantera det nya tillståndet på bostadsmarknaden där hemlösheten och utanförskapet ökar samtidigt som det byggs många nya bostäder.
Föreliggande rapporten aspirerar inte på att ge en allomfattande bild av bostadsmarknaden i landet eller kommunernas arbete med bostadsförsörjningsfrågorna och att motverka hemlöshet. Länsstyrelsen Skåne har haft i uppdrag att samordna länsstyrelsernas uppdrag.

Kontakt