Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Berusningsstudie Härnösands och Sollefteå kommuner

Om publikationen

Löpnummer:
2016:14
Diarienummer:
705-1560-16
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport behandlar krogarnas och restaurangernas benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade människor. Det är länsstyrelsens förhoppning att rapporten ska bidra till en ökad medvetenhet om överservering.

Ett av huvudmålen i den svenska alkoholpolitiken är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Som ett led i det förebyggande arbetet använder kommunerna i Västernorrlands län metoden ansvarsfull alkoholservering. Berusningsstudier är en del i kartläggningen inom metoden.

Kontakt