Barn som försvinner - samverkansplan för Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
851-923-16
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Strategi

Den 28 januari 2016 fick Länsstyrelsen ett regeringsuppdrag gällande ensamkommande barn som försvinner. Uppdraget innebär att länsstyrelserna ska föreslå åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner med utgångspunkten är att ensamkommande barn som inte har rätt att vistas i Sverige ska återvända till sina hemländer. Utifrån uppdraget har ett regionalt nätverk skapats.

Nätverket har tagit fram en samverkansplan vars syfte är att bidra till att effektivisera samverkan mellan länets olika aktörer i frågor som rör ensamkommande barn som försvinner. Detta för att förhindra att ensamkommande barn försvinner samt att möjliggöra ett mer samordnat agerande vid avvikande och påträffande. Samverkansplanen är tänkt som ett stöd i arbetet för personer som i sin profession möter ensamkommande barn.

Kontakt