Åtgärdsprogram för hotade arter nr 5, juni 2020

Om publikationen

Löpnummer:
5:2020
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
3
Publikationstyp:
Nyhetsbrev
Åtgärdsprogram för hotade arter nummer 5, juni 2020

Detta är ett nyhetsblad från Enheten för miljöanalys och viltförvaltning vid Länsstyrelsen Västernorrland. Och denna gång innehåller det bland annat:

  • Fältsäsongen är i gång. Efter fjolåret som drabbades av ekonomiska neddragningar har vi i år det riktigt bra inom arbetet med hotade arter. Denna säsong har eller kommer vi att inventera ett flertal arter.
  • Läs om Trolldruvemätare (Baptria tibiale) är en mycket ovanlig fjäril som hör hemma i barrskogar med högörtvegetation. De förekommer enbart inom några få mindre områden i Medelpad, Ångermanland och Jämtland.
  • Bränning av ängar: Länsstyrelsen har tidigare endast bränt skogsmark men vi har sen två säsonger
    även ägnat oss åt att bränna ängar.
  • Ytterå äng - från nästan bortglömd till äng med rariteter.

Kontakt