Åtgärdsprogram för hotade arter nr 4, januari 2020

Om publikationen

Löpnummer: 4:2020

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 4

Publikationstyp: Nyhetsbrev

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

  • Dags att summera säsongen
  • Klådris behöver älvens brus
  • Fältträff i Jämtkrogens fjärilslandskap
  • Ortolansparv i Ångermanland
  • Skapanior, mycket små levermossor
  • Årets ängs- och betesmarksinventering

Kontakt