Åtgärdsprogram för hotade arter nr 3, juni 2019

Om publikationen

Löpnummer:
3:2019
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

  • Nya ekonomiska förutsättningar för naturvården
  • Ängsskötsel 2019
  • Hur sprider sig större barkplattbagge?
  • Riklig blomning av hällebräcka
  • Åtgärdsprogram för flodnejonöga
  • Inventering av värdefulla ängs- och betesmarker
  • Tre hotade låsbräkenarter
  • Jämtlandsmaskros

Kontakt