Årsredovisning länsstyrelsen Västernorrlands län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
106-1199-18
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
204
Publikationstyp:
Rapport

Västernorrland lämnar stora bidrag till Sveriges ekonomi och länet ligger i det nationella toppskiktet vad gäller bruttoregionprodukt och nettoexport. Inom länet finns stora skog- och energitillgångar. Här finns också betydande klusterbildningar inom IT, bank, pension och försäkring. Besöksnäringen är i stark tillväxt med destinationer som Höga Kusten.

Arbetet med mottagande, integration och etablering av nyanlända har varit fortsatt högt prioriterat under året. Samtliga kommuner i länet tar ett mycket stort ansvar i hela processen från asylboende till integration och etablering. För ett län som Västernorrland med minskande befolkning utgör utrikes födda en strategiskt viktig förutsättning för en positiv långsiktig utveckling. Länsstyrelsens arbete med samordning av länets aktörer samt utvecklingsprojektet Integration och tillväxt är viktiga pusselbitar för att länet ska ta tillvara den tillväxtpotential som nyanlända är och skapa en bättre demografisk balans i länet.

Kontakt