Årsredovisning länsstyrelsen Västernorrlands län 2016

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 106-1152-17

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 196

Publikationstyp: Rapport

Västernorrland lämnar stora bidrag till Sveriges ekonomi och länet ligger i det nationella toppskiktet för bruttoregionprodukt och nettoexport. Länet är ett ledande industrilän inom bland annat skog och energi. Här finns också de största klusterbildningarna inom IT, bank, pension och försäkring utanför storstadsregionerna. Besöksnäringen är i stark tillväxt med destinationer som Höga Kusten.

Demografin i länet visar en ökad andel äldre samt utlandsfödda. Arbetet med mottagande, integration och etablering av nyanlända har varit fortsatt högt prioriterat under året. Samtliga kommuner i länet tar ett mycket stort ansvar i hela processen från asylboende till integration och etablering. För ett län som Västernorrland med minskande befolkning utgör utrikes födda en strategiskt viktig förutsättning för en positiv långsiktig utveckling. Länsstyrelsens utvecklings- och samordningsansvar har här stor betydelse.

Kontakt