Årsredovisning länsstyrelsen Västernorrlands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 162

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet och detta ger stora fördelar i arbetet med att verka för en hållbar utveckling genom att länsstyrelsen inom sig överblickar såväl utvecklings- som bevarandeperspektiv.

Länsstyrelsen bedriver sitt utvecklingsarbete i nära samverkan
med länets kommuner, landstinget, näringslivet, akademin och den civila sektorn.

Inom Länspartnerskapet, bestående av ledande representanter för de olika aktörerna, koordineras och styrs arbetet med såväl regional utveckling som landsbygdsutveckling.

Arbetet med mottagande, integration och etablering av nyanlända har varit högt prioriterat under året. Samtliga kommuner i länet tar ett mycket stort ansvar i hela processen från asylboende till integration och etablering. Samarbetet och samverkan med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har varit intensivt och viktigt. För ett län som Västernorrland med minskande befolkning utgör utrikes födda en strategiskt viktig förutsättning för en positiv långsiktig utveckling. Länsstyrelsens utvecklings- och samordningsansvar har här stor betydelse.

Kontakt