Arbetsprogram med tidplan i Bottenhavets vattendistrikt

Om publikationen

Publiceringsår: 2017

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Vattenmyndigheternas samråd kring ”Arbetsprogram med tidplan” handlar om vad som behöver prioriteras de närmaste åren för att förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre.

Denna publikation ägs av Vattenmyndigheten och återfinns på deras webbplats.

Arbetsprogram med tidplan i Bottenhavets vattendistriktlänk till annan webbplats

Kontakt