Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anlockningsstudie av raggbock i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:9
Diarienummer:
511-5730-17
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Raggbock är en sällsynt förekommande stor skalbagge knuten till solexponerad liggande död tallved. Man har inte med säkerhet kunnat konstatera att den har haft en levande population norr om Gävleborgs län då tidigare fynd enbart har bestått av gamla kläckhål eller fynd från 1940-talet.

Under 2013 påträffades levande individer i både Västernorrlands och Västerbottens län. Länsstyrelsen Västernorrland genomförde under somrarna 2013-2014 en studie i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet för att testa anlockning av raggbock.

Kontakt