Analys av näringslivet i Västernorrland 2009-2014

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 127

Publikationstyp: Rapport

Länets näringsliv står sig stark i konkurrensen med andra delar av landet. Det visar en undersökning av analysföretaget Bisnode.

Länsstyrelsens undersökning visar hur företag i länet har utvecklats under åren 2009-2014. Undersökningen beskriver utvecklingen i termer av tillväxt i förädlingsvärde, konkurrenskraft och sysselsättning.

Näringslivets konkurrenskraft i Västernorrland ligger över riksgenomsnittet. Samtliga branscher har god konkurrenskraft och har hävdat sig bra i konjunktursvängningar. Länets största branscher är IT & telekom, kemisk industri, parti- och detaljhandel och besöksnäringen. Störst återhämtning av branschernas konkurrenskraft jämfört med 2013 gjordes inom pappers- och massaindustrin och i verkstadsindustrin.

Kontakt