Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Allvarlig miljöskada - redovisning av tillsynsprojekt

Om publikationen

Löpnummer:
2016:7
Diarienummer:
575-5218-15
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Västernorrland har arbetat med ett tillsynsprojekt om reglerna kring allvarlig miljöskada i 10 kap. miljöbalken.

I denna rapport med bilaga redovisas projektet och dess resultat samt erfarenheter i enlighet med Naturvårdsverkets mall för redovisning av tillsynsprojekt.

Kontakt