Allvarlig miljöskada - redovisning av tillsynsprojekt

Om publikationen

Löpnummer: 2016:7

Diarienummer: 575-5218-15

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Västernorrland har arbetat med ett tillsynsprojekt om reglerna kring allvarlig miljöskada i 10 kap. miljöbalken.

I denna rapport med bilaga redovisas projektet och dess resultat samt erfarenheter i enlighet med Naturvårdsverkets mall för redovisning av tillsynsprojekt.

Kontakt