Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ägardirektiv till allmän nytta

Om publikationen

Löpnummer:
2015:40
Diarienummer:
405-30358-2015
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-028-5
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Inför 2015 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att särskilt föra fram behovet av att kommunerna i ägardirektiven till sina bostadsföretag betonar deras allmännyttiga och sociala roll. I det uppdraget är Skåne samordnande län.

Länsstyrelserna har kartlagt kommunernas ägardirektiv till sina kommunala bostadsaktiebolag.
Rapporten ”Ägardirektiv till allmän nytta” redovisar resultaten av denna kartläggning och utgör en del av länsstyrelsernas redovisning till regeringen.
Vår förhoppning är att rapporten inspirerar till en aktiv dialog om allmännyttans roll och utformningen av ägardirektiven så att de bidrar till att kommunen lever upp till lagstiftningens intentioner om att alla ska få leva i goda bostäder. Ägardirektiven kan då också fungera som ett strategiskt verktyg i kommunernas arbete för de mänskliga rättigheterna. Detta är viktigt, inte minst för att värna barnets rättighet att växa upp i en god bostad i en trygg boendemiljö.

Kontakt