Tillstånd att använda metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansökan

Du ansöker genom att skicka in en ansökan och betala en ansökningsavgift.

Tillsammans med din ansökan behöver du också skicka in en översiktskarta över området och en fastighetskarta (eller likvärdig detaljkarta med angiven skala). Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan.

Skicka din ansökan till:

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter (3x700 kronor). Tillståndet är individuellt, står det flera sökande skall varje enskild person betala in avgiften.

Betala via bankgiro

Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5050–0651 och ange:

  • För- och efternamn
  • ”Metallsökare”.

Ansökningen handläggs när avgiften är betald.

Kontakt

John Molin

Antikvarie/arkeolog