Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Tidigare övningar och utbildningar

Länsstyrelsen och andra aktörer i länet har tidigare övat dammhaveri (2016) i den regionala övningen Ångerfylld. Där prövades den nationella larmkedjan vid dammhaveri. 2014 genomfördes den regionala samverkansövningen Yrkurs där länets riktlinjer för inriktning och samordning vid kriser prövades.

Utvärderingsrapport Ångerfylld

Utvärderingsrapport YR kursPDF

Regional övning under hösten 2018

Under hösten 2018 kommer en regional övning genomföras där övande aktörer ska pröva förmågan till inriktnings- och samordningsfunktion. Övningen är en del i implementeringen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Mer information om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar finns att läsa hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats.

Kontakt

Jenny Persson

Beredskapshandläggare

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör