Skyddsobjekt

Skyddsobjekt är verksamheter i länet som är av stor eller avgörande betydelse för länet och i många fall även för hela landet.

Enligt skyddslagen (2010:305) och skyddsförordningen (2010:523) får Länsstyrelsen besluta att vissa typer av byggnader, anläggningar och områden ska vara skyddsobjekt.

Bestämmelserna syftar framför allt till att ge ett ökat juridiskt skydd mot sabotage, terroristbrott, spioneri och grovt rån. Av skyddslagen framgår vilka olika typer av byggnader, andra anläggningar och områden som kan beslutas vara skyddsobjekt.

Ett beslut om skyddsobjekt innebär vanligtvis att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Tillträdesförbudet kan också förenas med ett förbud att fotografera eller göra andra avbildningar av eller inom skyddsobjektet. I ett vattenområde kan Länsstyrelsen även besluta om förbud att bada, dyka, ankra och fiska.

Före ett beslut om skyddsobjekt måste Länsstyrelsen alltid göra en noggrann intresseavvägning. Beslutet får så långt det är möjligt inte medföra skada eller olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen. Det får inte vara mer omfattande eller ingripande än vad som är nödvändigt för att tillgodose behovet av skydd.

Ansök om skyddsobjekt

För att ansöka om skyddsobjekt fyll i blanketten "Ansökan om skyddsobjekt" och skicka den till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Kontakt

Förvaltningsenheten

Telefon växel 0611-34 90 00