Havsplanering

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Länsstyrelsen stödjer arbetet på regional och kommunal nivå.

Många intressen ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt, nu och i framtiden.

Statliga havsplaner på gång

Våren 2021 väntas regeringen ta beslut om Sveriges första statliga havsplaner. Planerna ska visa statens samlade syn på hur havet ska användas i Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Planerna kommer att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar när de beslutar, planerar eller ger tillstånd för olika verksamheter i olika delar av havet.

Förslagen till havsplaner har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten i bred samverkan. Länsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner och bransch- och intresseorganisationer har kunnat lämna synpunkter på planerna. I december 2019 lämnade Havs- och vattenmyndigheten förslagen till havsplaner till regeringen som ska ta ställning till och fatta beslut om innehållet.

Förslag till havsplaner och kartor finns på Havs- och vattenmyndigheten webbplats:

Havsplanering på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev om havs- och kustplanering

Länsstyrelserna ger ut ett nyhetsbrev där vi berättar om arbetet med såväl den statliga havsplaneringen som den kommunala planeringen av kust och hav. Vi belyser också andra frågor som kopplar till havs- och kustplanering.

Nyhetsbrevet ges ut 3–4 gånger per år.

Nyhetsbrev om havs- och kustplanering, februari 2021 Länk till annan webbplats.

Kommunernas ansvar för kust- och havs­planering

Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala frågor, till exempel planering, miljö och näringslivsutveckling. Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och tvärtom.

Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark som vatten. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret även kustvatten och territorialvatten. Därmed har kustkommunerna en nyckelroll i havsplaneringen. I territorialvattnet kommer de statliga havsplanerna och kommunernas översiktsplaner att överlappa. Territorialvatten omfattar tolv nautiska mil ut från kusten.

Länsstyrelsens roll i havsplaneringen

Länsstyrelsen har rollen att stödja och underlätta kommuners och regionala planeringsorgans deltagande i havsplaneringen. Vår uppgift är också att bidra med expertsynpunkter på Havs- och vattenmyndighetens bedömningar av nationella och regionala värden inom länen.

Samarbetet mellan länsstyrelserna samordnas av en länsstyrelse per havsplaneområde:

  • Länsstyrelsen Västernorrland samordnar Bottniska viken.
  • Länsstyrelsen i Kalmar län samordnar Östersjön.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar Västerhavet.

Boverkets vägledning för kommunal kust och havsplanering

I november 2018 kom Boverket ut med en vägledning till kommunal översiktsplanering för kust- och havsrelaterade frågor:

Boverkets vägledning Länk till annan webbplats.

KOMPIS - bidrag till kommunal kust- och havsplanering

Det statliga bidraget KOMPIS fanns mellan 2016-2018 för att hjälpa kommuner igång med den fysiska planeringen av kust och hav, och för att underlätta möjligheten att bidra i den statliga havsplaneringen. Sundsvalls kommun samt Kramfors och Örnsköldsvik i samarbete, har genomfört två separata KOMPIS projekt som är tänkt att inarbetas i kommande översiktsplaner.

Sammanställning av beviljade KOMPIS-ansökningar till och med augusti 2017 Pdf, 764.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport över KOMPIS-bidraget Länk till annan webbplats.

Planeringsunderlag för kust- och havsplanering

I Länsstyrelsens webbtjänst Planeringskatalogen hittar du statliga planeringsunderlag för arbetet med fysisk samhällsplanering. I tjänsten kan du filtrera ut underlag som är särskilt viktiga vid kust- och havsplanering.

Så hittar du underlag i Planeringskatalogen

För att hitta de underlag som kan vara användbara för kust- och havsplanering söker du i fritextfältet på ordet ”havsplanering”. Sök i fritextfältet efter att du avgränsat din sökning geografiskt på din kommun. Du kan kombinera flera olika sökkriterier för att filtrera fram enskilda sakområden och teman.

Kontakta oss om Planeringskatalogen

Kontakta oss om du har frågor om planeringskatalogen. Skicka din fråga via e-post till planeringskatalogen@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Karin Andersson

Planhandläggare med ansvar för havsplanering