Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Tidigare övningar och utbildningar

  • Länsstyrelsen och andra aktörer i länet har tidigare övat inriktning och samordning i händelse av pandemi 2018. Övningen var en del i implementeringen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
  • I den regionala övningen Ångerfylld som hölls 2016, prövades den nationella larmkedjan vid dammhaveri.
  • 2014 genomfördes den regionala samverkansövningen Yrkurs där länets riktlinjer för inriktning och samordning vid kriser prövades.

Mer information om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningarlänk till annan webbplats finns att läsa hos MSB.

Totalförsvarsövning 2020

Under 2019-2020 övar vi totalförsvar i TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft och genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

Kontakt

Isabell Nilsson

Beredskapshandläggare