Civilt försvar

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt och vi anordnar även utbildningar och övningar.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig.

Det civila försvarets främsta uppgifter är att

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Fokusområde för totalförsvarsplaneringen

Det geografiska området för Försvarsmaktens norra militärregion omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Länsstyrelserna i dessa län och Försvarsmakten arbetar gemensamt med totalförsvarsplaneringen.

Arbetet som ska utföras de kommande åren beskrivs i ett dokument som kallas högre regional grundsyn. I den högre regionala grundsynen pekas följande fokusområden ut för perioden 2017-2020:

  • inriktning av planering för stöd till Försvarsmakten
  • inriktning av aktörsgemensam samverkan som möter de
  • höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap
  • inriktning av planering för att verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats
  • inriktning för krigsplacering av personal.

Kontakt

Jonna Toivonen

Beredskapshandläggare

Jenny Persson

Beredskapshandläggare

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör