Bilskrotning

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning? Då behöver du ansöka om auktorisation hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar om auktorisation för bilskrotningsföretag. Auktorisation är en form av tillstånd. När du ansöker om auktorisation kontrollerar vi att din verksamhet uppfyller de lagkrav som ställs på bilskrotningsföretag.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Du måste först betala in ansökningsavgiften innan vi börjar handlägga din ansökan.

Bilagor som ska skickas med ansökan

Skicka med följande bilagor i din ansökan:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall en juridisk person ansöker om auktorisation. Registreringsbeviset ska inte vara äldre än två månader.
 • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte är i konkurstillstånd (konkursfrihetsbevis). Beviset får du av Bolagsverket.
 • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte har förvaltare (förvaltarfrihetsbevis). Beviset får du av överförmyndaren i kommunen.
 • Namn och personnummer för den eller de personer som ska utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg. För dessa personer ska även konkursfrihetsbevis och förmyndarfrihetsbevis skickas med.
 • Beslut från kommunen angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Kopia av godkänt bygglov för verksamheten, inklusive karta.
 • Uppgift om hur slutskrotning ska ske. Kopia av avtal med fragmenteringsanläggning ska skickas med.

Avgiften betalas in via bankgiro

Ansökningsavgiften betalas in till Länsstyrelsens bankgiro 5050-0651. Märk din betalning med "2055 Auktorisation av bilskrotare". 

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Länsstyrelsen utreder din ansökan. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan börja.
 3. Ärendet skickas på remiss till kommunen och Polismyndigheten.
 4. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.

Överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du gör för att överklaga beslutet.

Ska du förnya din auktorisation?

Din auktorisation är tidsbegränsad. Om du vill förnya din auktorisation gör du på samma sätt som för en ny ansökan, du skickar de handlingar som behövs och betalar en ny ansökningsavgift.

Förteckning över auktoriserade bilskrotare

Albin och Herberts Bildemontering AB
Kungsgården 516, 870 52 Nyland
Telefon: 070-394 55 01

Auktoriserad till: 15 augusti 2024

Ådalens Bildemontering AB (Mottagningsställe med producentansvar)
Karossvägen 1, 872 33 Kramfors
Telefon: 0612-12420

Auktoriserad till: 21 maj 2024

Aladdin Daoud Import & Export AB
Stampuddsvägen 16
857 30 Sundsvall
Telefon: 070-467 05 70

Auktoriserad till: 12 oktober 2026

Sundsvalls Bildemontering AB (Mottagningsställe med producentansvar)
Box 10025, 850 10 Sundsvall
Telefon: 060-53 78 90

Auktoriserad till: 15 september 2023

Sollefteå bilbärgning och Bildemontering AB
Bruksvägen 22, 881 41 Sollefteå
Telefon: 070-321 32 55

Auktoriserad till: 21 augusti 2024

Kuusakoski Sverige AB (Auktoriserad av Länsstyrelsen Västerbotten)
Årvältsvägen 11, 861 36 Timrå
Telefon: 060-51 55 80

Auktoriserad till: 31 oktober 2025

Bloms Bilskrot
Stavretjärn 608, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-430 38

Auktoriserad till: 24 september 2023

Jonnys Bildemontering HB
Box 141, 841 22 Ånge
Telefon: 0690-61280

Auktoriserad till: 31 december 2027

Bildelshuset i Örnsköldsvik AB (Mottagningsställe med producentansvar)
Vägersta 109, 894 93 Överhörnäs
Telefon: 0660-70090

Auktoriserad till: 1 september 2026

Höga Kusten Sjöentreprenad AB
Bruksvägen 25, 893 40 Köpmanholmen
Telefon: 070-514 25 42

Auktoriserad till: 31 oktober 2026

Kontakt