Värna Vårda Visa Västernorrland - Ett program för förvaltning och skötsel av naturskyddade områden 2024-2030

Länsstyrelsens regionala program Värna Vårda Visa är med detta dokument inne på den andra programperioden. Den första programperioden var 2012-2021 och dokumentet togs fram 2010 i enlighet med regeringens proposition Hållbart skydd av naturområden 2008/09:214 och med bas i det nationella dokumentet Värna Vårda Visa som togs fram av Naturvårdsverket 2004. Denna reviderade version har en programperiod från 2024 till 2030. Syftet med programmet är att tydliggöra de mål och prioriteringar som finns inom länsstyrelsens skötsel och förvaltning av skyddade områden. Förvaltningen beskrivs i sju tematiska delar där mål och prioriteringar konkretiseras i åtgärder som ska utföras senast 2030.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=150&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss