Statlig närvaro och service 2024

Länsstyrelserna fick i regleringsbrevet 2024 i uppdrag att redovisa statlig närvaro och service i länen. Antalet statliga myndigheter har ökat något medan deras arbetsställen har minskat. Sysselsättningen i statlig sektor har totalt sett ökat. Rapporten beskriver elva servicegivande myndigheter och hur de erbjuder fysisk service.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Stat och kommun

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=177&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss