Kulturmiljö i beredskap

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Kulturmiljö i beredskap” som knyter an till dagsaktuella frågor med tanke på klimatförändringar och den säkerhetspolitiska situation vi befinner oss i. I beredskapsplaneringen och i målen för kulturmiljöarbetet, ingår skydd av kulturegendom som en grundförutsättning för att bevara vårt kulturarv. Sverige behöver ha en beredskap att kunna hantera olika typer av hot mot vår säkerhet. Vi ger exempel på det arbete, med utgångspunkt i folkrätten, som pågår på länsstyrelserna i uppbyggnaden av det civila försvaret. Målet är att så långt möjligt skydda vårt lands kulturegendom. Vi blickar också tillbaka i historien på tidigare beredskapsinsatser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Kulturmiljö
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=180&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss