Inventering mjukbottenfauna i Västernorrland 2020

Denna inventering är en del i arbetet med att öka kunskapen om livet under havsytan i Västernorrland. Trots att bottenfaunan har en stor betydelse för havets invånare så har vi idag ingen heltäckande kunskap om bottenfaunan i länets havsområde. Det finns ett antal områden som undersöks löpande genom till exempel recipientkontrollprogram och miljöövervakning, men också stora områden som inte har inventerats. Den här studien bidrar till att öka vår kunskap om dessa så viktiga miljöer. Fokus denna gång har varit främst lite djupare mjukbottnar ner till cirka 90 meters djup. Studien visar att artrikedomen är lägre på djupare bottnar än på grunda, men att där ändå återfinns en hel del bottenfauna och framför allt många individer av respektive art.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=165&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss