Inventering av fiskbestånd i grunda vikar med båtelfiske längs Bottenhavskusten i Västernorrlands län 2023

I denna rapport redovisas resultat från en inventering av fisk som gjordes under våren respektive hösten 2023 i ett antal grunda havsvikar i Västernorrlands län med hjälp av elfiskebåt. Syftet med inventeringarna är att skapa en god bild av hur de grunda havsvikarna nyttjas av fisk idag. Fokus är framför allt vårlekande arter så som abborre och gädda. Inventeringen omfattar sju åtgärdsområden i det nationella projektet och är gjorda innan utförda åtgärder. Resultatet kommer kunna utgöra en god grund för framtida uppföljning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=168&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss