Bostadsmarknadsanalys 2024 Västernorrlands län

I Västernorrland händer mycket idag och framåt. Den gröna omställningen innebär en nyindustrialisering med stora investeringar i existerande och nya företag. Parallellt med detta ökar besöksnäringen och inom kort kommer närvaron av Totalförsvaret att öka i länet. Det är tydligt i denna analys att behovet av nya bostäder är stort i flera kommuner medan det i andra växer under åren framåt. Samtliga kommuner i länet präglas av positiv framtidstro. Denna analys visar tydligt att planberedskapen är god och att kommunerna har god förmåga att förbereda sig för samhällsutveckling genom nya detaljplaner och samverkan inom det regionala utvecklingsprojektet ”Hållbar samhällsomställning”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=171&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss