Tillsynsutveckling vid länsstyrelserna – Ett tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en mer effektiv och rättssäker tillsyn

I syfte att nå en mer effektiv och rättssäker tillsyn har länsstyrelserna inom ramen för ett uppdrag från regeringen genomfört ett flerårigt utvecklingsarbete. Uppdraget har samordnats av Länsstyrelsen Västernorrland. Projektet har identifierat åtta förslag inom sex prioriterade utvecklingsområden och har fokuserat på förändringar på övergripande nivå. Förslagen bedöms skapa förutsättningar för länsstyrelserna att på sikt nå en mer effektiv och rättssäker tillsyn inom alla våra tillsynsområden. Ställningstaganden till förslagen i rapporten har inhämtats från alla länsrådsgrupper vilket innebär att rapporten redovisar gemensamma förslag från länsstyrelserna. Inom länsstyrelserna finns en stark vilja att utveckla tillsynen till att bli mer effektiv och rättssäker.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss