Statlig närvaro och service 2023 i Västernorrlands län

Statliga myndigheters närvaro i länet har en betydande påverkan på Västernorrlands utveckling. Den statliga närvaron och servicen är viktig för medborgarens möjligheter att ta del av, föra dialog och bli delaktig i frågor som rör både den enskilda individen och statliga myndigheter som samhällsinstitutioner. Den statliga servicen, exempelvis i form av besökskontor för servicegivande myndigheter, är särskilt viktig för medborgaren som inte kan eller vill använda sig av de digitala servicetjänsterna. De statliga myndigheterna är viktiga arbetsgivare i länet, och påverkar förutom direkta arbetstillfällen, även attraktionskraften för orten och länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=121&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss