Riktlinjer för hantering av kulturmiljöbidraget 2023-2028

Det statliga stödet till kulturmiljövård (anslag 7:2) fördelas av Länsstyrelserna, på delegation från Riksantikvarieämbetet (RAÄ). RAÄ:s fördelning mellan länen sker sedan 2013 i huvudsak utifrån en fördelningsnyckel som bygger på fem förklarande variabler (antal byggnadsminnen, antal fornlämningar, befolkning, bebyggd mark, bostäder och antal besökare). Kulturmiljöanslaget är ett viktigt ekonomiskt verktyg för ett effektivt kulturmiljöarbete. Anslaget ska användas så att det får största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och kulturmiljövårdens övergripande nationella mål. Hanteringen av bidraget styrs av förordningen 2010:1121 om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Bidragsförordningen sätter ramarna för hur ansökningarna ska hanteras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=109&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss