Narkotikaspår i avloppsvatten 2022-2023 i Västernorrlands län

I samverkan med länets kommuner har prover analyserats från tolv av länets största avloppsreningsverk vid två tillfällen 2020, fyra tillfällen under 2021, fyra tillfällen under 2022 och ett tillfälle under 2023. Denna rapport avser det senaste årets resultat och utveckling. De senaste analyserna ger också indikationer på förekomst av 3-CMC och 4-CMC; de syntetiskt framställda katinoner som ofta kallas ”kristall”. Analysresultaten visar att det finns spår av narkotika i vattnet i samtliga av länets kommuner, och att halterna varierar mellan olika substanser och provtagningstillfällen.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Folkhälsa
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=118&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss