Inventering av strandområden vid Byviken, samt mellan Svenskär och Lerviksudden, Härnösands kommun

I Västernorrland pågår ett aktivt arbete med att identifiera områden med höga marina värden. Kunskap om var vi har sådana områden i länet är viktigt inte minst för att vi ska kunna skydda och bevara marina naturvärden för framtiden. En viktig del av detta arbete är att inventera vegetation på stränderna längs kusten, så väl längs fastlandet som på öar. Vid den inventering som redovisas i denna rapport har områdena runt Byviken samt Svenskär och bort mot Lerviksudden i Härnösands kommun inventerats med avseende på vegetation. Huvudsyftet har varit att identifiera områden med höga naturvärden och som är viktiga för att bevara kustens biologiska mångfald. Inventeringen omfattar även naturvärdesbedömning utifrån förekomst av arter/habitat, ekologisk funktion och grad av påverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Natur
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=91&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss