Bostadsmarknadsanalys 2023 Västernorrlands län

Årets bostadsmarknadsanalys har tagits fram i ljuset av aktuella och närstående industrietableringar som kommer att öka efterfrågan på bostäder i länets kommuner. Länsstyrelsen bedömer att det kommer att bli en utmaning för kommunernas samhällsplanering som de inte varit med om tidigare. Det är därför lovande att det redan nu finns exempel på nya antagna detaljplaner för nya stadsdelar, nya kvarter samt förtätningar av existerande bostadskvarter för att möta de kommande bostadsbehoven. Där kommunerna kan samverka kring bostadsförsörjning, där görs det redan.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=116&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss