Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Narkotikaspår i avloppsvatten 2020-2021 samt omvärldsbevakning om narkotika

I samverkan med kommunerna i Västernorrlands län, har prover analyserats från 12 av länets största avloppsreningsverk vid två tillfällen 2020, fyra tillfällen under 2021 och ett tillfälle under 2022. Syftet är att samla övergripande ögonblicksbilder av bruket av amfetamin, cannabis, kokain, MDMA och Tramadol samt komplettera andra lägesbilder och undersökningar i både ett brotts- och drogförebyggande perspektiv. Analysresultaten visar att det finns spår av narkotika i vattnet i samtliga av länets kommuner, och att halterna varierar mellan olika substanser och provtagningstillfällen. Beräkningar visar också att narkotikaanvändningen kostar samhället stora summor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=67&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss