Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vänta Litets Grund - Naturtyper och marina värden

Vänta Litets Grund är ett stort utsjögrund i Västernorrland, beläget långt utanför Härnöns östra sida. En liten del av grundet ligger så pass långt ut som i ekonomisk zon. Grundet hyser stora värden för bland annat blåmussla och strömming. Området ingår i nätverket av värdefulla områden i Östersjön och är ett så kallat Helcom MPA-område (Marine Protected Area). Dessutom är det utpekat som Natura 2000-område med marina habitat. För att kunna följa upp utvecklingen av området har Länsstyrelsen Västernorrland sett ett stort behov av att kartera dels förekommande naturtyper på grundområdet och dels förekomsten av blåmussla. Detta är även av stor vikt för revidering av Natura 2000-områdets ingående arter och naturtyper.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur
  • Skärgård
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=13&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss