Aktuella vädervarningar i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillsynsutveckling vid länsstyrelserna

I regleringsbrevet till landets länsstyrelser för 2020 gav regeringen i uppdrag till länsstyrelserna att, samordnat, påbörja ett utvecklingsarbete för att ta fram gemensamma arbetsmetoder avseende sin tillsynsverksamhet. Effekten man från regeringens sida önskar uppnå är att utvecklingsarbetet ska leda till en mer effektiv och rättssäker tillsyn. Regeringsuppdraget har samordnats av Länsstyrelsen Västernorrland. Rapporten lyfter ett par viktiga utgångspunkter för uppdraget. De handlar om utmaningen i att definiera begreppen tillsyn och kontroll, att länsstyrelsernas tillsyn varierar i vad som granskas och omfattning på granskningen och att samverkan ses som en grundförutsättning för en effektiv och rättssäker tillsyn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2021_6&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss