Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Västernorrlands regionala plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

För att Sverige och världen ska nå uppsatta klimatmål på nationell och internationell nivå krävs flertalet förändringar. En av de stora utmaningarna för både Sverige och Västernorrland är att minska utsläppen från transporter. Länsstyrelsen Västernorrland har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Planen utvärderar möjligheten till att ställa om fordonsflottan i länet för att nå det nationella målet om en 70 procentig minskning av utsläpp till 2030 jämfört med 2010. Syftet är även att ge en nulägesbild och vara vägledande för hur etableringar av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel skulle kunna ske i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Infrastruktur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2019_12&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss