Identifiering och avgränsning av naturtyper och habitat vid Grundsundakusten

Under sensommaren 2019 inventerades havsbotten utmed Grundsundakusten i länets nordligaste del. Inventeringen är ett viktigt led i länsstyrelsens arbete med att öka kunskapen om länets marina miljö och förekomsten av områden med höga marina värden. Det är också ett led i det regionala miljömålsarbetet kring målet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Resultatet visar på delområden med höga marina naturvärden, såsom blåmusslor, tång och höga kärlväxter och det kommer tillsammans med annan kunskap att utgöra ett viktigt underlag vid exempelvis marint områdesskydd, miljöprövningar och fysisk planering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2019_10&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss